C. jucundo Westw. affinis, nigro-velutinus, capite, thorace elytrorumque quinto basali (callo humerali excepto) utrinque in vitta laterali ultra medium extensa, rufis; capite crebre, margine clypeali remote subtiliterque punctato et perpaulo sinuato ac reflexo, fronte sat crebre fortiterque punctato, punctis in medio oblongis; prothorace subtransverso, margine basali lateribusque circulariter rotundatis, his in triente apicali subrectis et convergentibus, margine antico truncato, quam fronte aliquid subtilius punctato, thoracis dimidia basali utrinque punctis elongatis, margine laterali utrinque ante medium foveolatim subimpresso, in impressione ut in margine antico et postico nigricante; scutello nigro-tomentoso, parce arcuato-punctato; elytris deplanatis, haud costatis, subtiliter, in parte dorsali, nigro, arcuato-punctato; propygidio sat dense, pone marginem posticum parcius sed majus arcuato-punctato, stigma ultimo tuberculato; pygidio disco remote bicalloso, rude annuloso-punctato; corpore subter pedibusque nigris, metasterno subrufescenti, segmentis abdominalibus quatuor basalibus sat crebre punctatis, quinto medio majus ac annuloso-punctato, femoribus opacis, oblique aciculatis, tarsis robustis, posticorum articulo secundo latitudine paulo longiore. Long. 22.5, lat. ad hum. 9.5 mm.