♂. Subopaca, supra ochracea, antennarum articulis quinque ultimis nigris, thorace antice posticeque purpureo-nigro marginato, scutello nigro, elytrorum tertia parte apicali atro-coerulea, omnino pube brevi sericea obtecta; subtus atrocoerulea, media parte prosterni et pedibus cum coxis ochraceis, pubescentia sericea parce induta. Caput crebre punctatum. Thorax latus, brevis, antice posticeque fortiter strangulatus, in lateribus distincte spinosus, in medio et ad latera nonnihil impressus, in disco rugosus, lateraliter minutissime densissimeque punctatus. Scutellum elongato-triangulare, acutum. Elytra ad apicem conjunctim rotundata, costis quatuor obsoletis instructa, dense punctata. Prosternum crebre, pectus subtililer punctatum, in quo puncta nonnulla grossa intermixta; abdomen aliquot punctis maioribus instructum, segmento quinto profunde semicirculariter inciso. — Long. 31 mm., lat. ad hum. 9 mm. Habitat N. E. Borneo. — In mus. nostro.