Bij de snelle ontwikkeling van de Plantensociologie en de daarmee onvermijdelijk gepaard gaande verwarring op het gebied der begripsvorming, doet zich de behoefte aan een harmonisch opgezette en stelselmatig doorgevoerde nomenclatuur sterk gevoelen. Het „Vocabulaire de Sociologie Végétale” van Braun-Blanquet en Pavillard voldoet hieraan blijkens zijn drie Fransche uitgaven en zijn Duitsche, Poolsche, Engelsche en Russische vertaling. Indien de teekenen niet bedriegen, mag men ook in Nederland een groeiende belangstelling voor planten-sociologische problemen verwachten. De hier aangeboden vertaling van de derde Fransche uitgave is ondernomen in de overtuiging, dat het gebruik van een uniforme nomenclatuur de economische ontplooiing van activiteit op dit gebied en de gedachtenwisseling omtrent sociologische vraagstukken ten goede zal komen.