Er zijn verschillende redenen om te veronderstellen, dat het grondgebied, dat men thans Nederland noemt, in het Pleistoceen bewoond was. Zowel in het Noorden als in het Zuiden zijn artefacten gevonden, die beschouwd worden als te behoren tot palaeolithische culturen.