Behalve uit de koralen, die ik ter plaatse verzameld heb, werd het studiemateriaal samengesteld uit de verzamelingen der Rijks-Geologische Musea der Universiteiten te Leiden, te Utrecht en te Groningen en uit die der Landbouwhoogeschool te Wageningen. Verder uit de collectie van Teyler’s Stichting te Haarlem, van het Natuur-Historische Genootschap in Limburg en de Stadsverzameling in het „Athenaeum”, beiden te Maastricht. Bovendien heb ik de uitgebreide collectie van het Musée Royal d’Histoire Naturelle te Brussel en de origineelen van Goldfuss te Bonn, ter plaatse mogen bestudeeren. Een doorzoeken der Universiteitsverzameling te München en der Technische Hoogeschool te Delft leverde mij geen nieuw materiaal meer. Van elk der beschreven soorten kon ik minstens één goed exemplaar samenbrengen in het Rijks-Geologisch Museum te Leiden, alleen Favia Maastrichtensis wordt te Wageningen bewaard.