Dit dier, in Soedan door CLAPPERTON en DENHAM waargenomen, werd voor het eerst onder bovenstaanden naam, als zelfstandige soort, door Gray (1) aangevoerd. Gray is van meening, dat tot dezelve ook de in Abyssinië levende wilde buffel behoort, welken RÜPELL waargenomen, verzameld en onder den naam van Bos cafer heeft opgegeven. Gray heeft dit dier met den gewonen buffel vergeleken, maar de Heer SCHLEGEL, de Zoogdieren, bldz. 225, stelt het ten regte in de nabijheid van Bos cafer, en voegt er bij, dat tot deze soort, behalve de buffel van Abyssinië, waarschijnlijk ook de buffel van Angola behoort, welke door de bewoners dezer streek om zijn woest wezen algemeen gevreesd wordt. De Heer SCHLEGEL houdt dit dier tevens voor den Cataplepon der oude schrijvers, in welken men ten onregte de Antilope gnu heeft meenen te herkennen. Een voorwerp dezer soort, van Sierra-Leone afkomstig, werd later levend naar Londen gebragt, en vervolgens aan de Menagerie van den Jardin des plantes verkocht, alwaar het door ROULIN (2) beschreven en afgebeeld werd.