Over de biologie van de kleine pillenkever, Sisyphus schaefferi (L.), zijn reeds verschillende mededelingen gedaan, die elkaar echter in vele opzichten tegenspreken. De kevers, die in Midden- en Zuid-Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië voorkomen, kneden mestballen, welke ze ingraven en waarin het ei afgezet wordt. Hun lichaamsbouw is geheel aan het kneden en vervoeren van deze mestballen aangepast. De achter- en middenpoten zijn zeer lang, terwijl de voorpoten verkort en verbreed zijn.