De hier besproken soorten zijn alle nieuw voor de Nederlandse fauna in zoverre, dat zij niet vermeld staan in de Catalogus Aranearum van VAN HASSELT. De collectie van deze araneoloog bevindt zich in het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden en wordt daar momenteel gerevideerd, waarna een nieuwe naamlijst van Nederlandse spinnen zal worden samengesteld. In deze bijdrage wordt geen poging gedaan de twijfelachtige synoniemie van de Catalogus op te helderen, hetgeen zeker nog menige nieuwe soort voor ons land zal opleveren. Zij is slechts een tussentijds resultaat van het bewerken van de eigen collectie en van materiaal, dat mij van verschillende zijden ter bewerking werd toevertrouwd. De gebruikte systematische indeling en de soortnamen zijn in hoofdzaak die uit de Katalog der Araneae Bd. I van ROEWER, waarbij echter enkele correcties op grond van nieuwere onderzoekingen werden aangebracht. Ook ben ik er toe overgegaan de namen van CLERCK te gebruiken.