Wanneer een instelling honderd jaar bestaat, heeft zij, naar menschelijke opvatting, op den weg, waarlangs haar ontwikkeling loopt, een mijlpaal bereikt. Bij zoo’n mijlpaal wil men gaarne een oogenblik vertoeven, om terug te blikken langs den afgelegden weg.