In de Verzamelingen van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap wordt het opgezette exemplaar eener Echidna-soort bewaard, dat in het jaar 1883 verkregen werd. Dit exemplaar is afkomstig van de internationale koloniale tentoonstelling en was voorzien van een etiket, waarop uitdrukkelijk vermeld stond, dat het dier van Nieuw-Guinea afkomstig is. Aan de lengte van den bek was dadelijk te zien, dat het dier tot het, geslacht Tachyglossus behoort, of ten minste nauw verwant is met dit geslacht, dat het eerst door PETERS en DORIA beschreven werd en tegenwoordig Proechidna genoemd wordt.