Deze nieuwe soort werd door den overleden Dr. SCHWANER, lid der Natuurkundige Commissie in Nederlandsch Indië, ontdekt. Het eenige voorwerp, door hem verzameld, werd aan de zuidkust van Borneo, bij Banjermassing, gevischt en bevindt zich in het Rijks Museum van Natuurlijke historie te Leiden.