Onder de verzamelingen van het genootschap bekleedt die der Insekten een voorname plaats. Vooral van Lepidoptera en Coleoptera zijn vele duizenden soorten, waaronder uiterst zeldzame, bijeengebracht. Het kwam mij niet onbelangrijk voor, de verzameling der Europeesche Macrolepidoptera te onderzoeken, ten opzichte van de daarin aanwezige Nederlandsche soorten. Ik werd in mijn verwachting, dat ik deze daarin in grooten getale zou vinden, niet teleurgesteld; zelfs was ik zoo gelukkig een voor onze Fauna nieuwe soort — Orthosia nitida — in de collectie aan te treffen.