Met deze lijst kan tevens worden gepubliceerd, welke soorten reeds in de Bijzondere Collectie Nederlandsche Dieren van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra vertegenwoordigd zijn, — naar wij meenen, het beste middel om de leemten, die nog in de Verzameling zijn, aangevuld te krijgen. Elk welwillend beoefenaar der Ornithologie in ons Vaderland, zal zich ongetwijfeld gedrongen gevoelen bij voorkomende gelegenheden, exemplaren van nog ontbrekende soorten, die binnen onze grenzen gevangen of geschoten zijn, aan onze collectie af te staan: — op deze wijze alleen zal het mogelijk zijn eene publieke verzameling bijeen te brengen, in welke alle in Nederland voorkomende dieren vertegenwoordigd zijn, — eene zaak, die het feestvierend Genootschap in de eerste plaats ter harte gaat.