Een aantal maanden geleden vergastte Dr. C. KERBERT de lezers der „Levende Natuur” op „Faunistische Aanteekeningen”, die in boeienden vorm van zoologische vondsten uit de omstreken van Amsterdam vertelden, zooals vervlogen dagen ze opleverden. Die „faunistische aanteekeningen” waren slechts enkele schakels uit een langen keten van faunistisch werk, dat gedurende een lange reeks van jaren Dr. KERBERT bezig hield.