Deze bescheiden bijdrage aan de bundel bij het afscheid van de hoogleraren L. F. DE BEAUFORT en J. W. E. IHLE, schrijf ik met een oprecht gevoel van leedwezen, want hun nuttige openbare, officiële werkzaamheid ten bate van de Zoölogische wetenschap neemt een einde, gelukkig op normale wijze, wegens het bereiken van de gestelde leeftijd voor een otium cum dignitate. Moge hun een hoge leeftijd in gezondheid van lichaam en geest beschoren zijn, want dat hun wetenschappelijke werkzaamheid nu zal eindigen, gelooft wel niemand, die hen kent!