In 1915 vormde zich een comité, dat zich ten doel stelde, de molluskenfauna van Nederland te bestudeeren. Om dit doel te bereiken, is het begonnen, alle betrouwbare vondsten uitvoerig te catalogiseeren en jaarlijks een lijst van vindplaatsen samen te stellen. Aan de hand van deze lijst willen wij hier eenige aanteekeningen geven.