Zooals bekend, werd op het Internationaal Poolcongres, in Augustus 1881 te Petersburg gehouden, Dicksonhaven aan den mond van de Jenissei als het station aangewezen, dat Nederland, bij zijn deelneming aan het voorgenomen gemeenschappelijk onderzoek van het poolbekken zou bezetten. De expeditie, die ik als natuurhistoricus vergezelde, verliet Amsterdam den 5den Juli 1882, aan boord van het Noorsch schroefstoomschip »Varna«, dat haar naar de plaats van bestemming zou voeren. Zij kwam na een oponthoud van acht dagen te Trondhjem, den 22sten van dezelfde maand te Hammerfest aan en begon zes dagen later, in gezelschap van het stoomschip »Louise« van Bremen, haar eigenlijken tocht naar het Noorden.