Toen ik als praeparator aan de Musea van het Genootschap werd aangesteld en mijn intrede deed in den mooien Artistuin met zijn hoog opgaand geboomte, had ik, als niet-Amsterdammer, nooit gedacht in dien tuin, gelegen in het centrum eener groote stad, zooveel vogelsoorten in wilden staat te kunnen waarnemen. Het bleek mij al spoedig, dat niet alleen in de volières van de Diergaarde op ornithologisch gebied veel te beleven viel, maar dat ook wat daarbuiten in den vrijen staat voor een scherp toeziend oog op te merken was, niet verwaarloosd moest worden. Van dien tijd af ben ik dan ook begonnen notities te maken van alle waarnemingen, die in den loop der jaren gemaakt konden worden. In totaal heb ik van 75 soorten aanteekening gemaakt.

Bijdragen tot de dierkunde

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Steenhuizen, P. L. (1939). In het wild levende vogelsoorten, welke gedurende de laatste halve eeuw in den tuin van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra” werden waargenomen. Bijdragen tot de dierkunde, 27(1), 364–368.