Een feestnummer ter ere van het bereiken van de 70-jarige leeftijd, een mijlpaal, en wel een zeer belangrijke mijlpaal in verband met het daaraan onafwendbaar verbondene emeritaat, verlangt een korte terugblik op alles wat tot nu toe bereikt werd, een verantwoording tevens van de aard dezer publicatie, die een hulde wil zijn van allen, die met de geleerde in aanraking kwamen, als collega’s in binnen- en buitenland, als leerlingen, als vrienden allen. LIEVEN FERDINAND DE BEAUFORT werd geboren de 23e Maart 1879 te Leusden, als zoon van den staatsman en historicus Mr. W. H. DE BEAUFORT. Reeds vroeg trok hem de natuur, die hem door zijn opgroeien op het buiten „Den Treek” bij Amersfoort zo nabij was. Na de H.B.S. te Amersfoort en het z.g. Staatsexamen in 1899 volgde de studie aan de Universiteit te Amsterdam, waar MAX WEBER en SLUITER de dierkunde, HUGO DE VRIES en VERSCHAFFELT de plantkunde doceerden en waar de andere jubilaris, die met dit feestnummer gehuldigd wordt, met DE BUSSY, WEEVERS, VERSLUYS, CRAMER, VAN KAMPEN, DOCTERS VAN LEEUWEN en JOHANNA WESTERDIJK tot zijn studiegenoten behoorde. Reeds dadelijk viel hij op en zo was het, dat hij uitgekozen werd om na zijn candidaatsexamen in 1902, als zoöloog deel te nemen aan de 1e Nederlandse Nieuw-Guinea-Expeditie onder leiding van Prof. Dr. A. WICHMANN. Rijk waren de ervaringen en avonturen in het toen nog zo goed als onbekende gebied, waar een beschieting der reizigers met pijlen door de wilde Papoea’s tot de spannendste momenten behoorde. Rijk ook waren de meegebrachte collecties, wier bewerking gepubliceerd werd in het nieuwe tijdschrift „Nova Guinea” en waarvan de verzamelaar zelf de vogels bewerkte in het 5e deel.