De uitgave door het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra van een aflevering zijner Bijdragen tot de Dierkunde ter gelegenheid van het bereiken in 1949 van den 70-jarigen leeftijd door de huidige directeuren van het Zoölogisch Laboratorium en van het Zoölogisch Museum te Amsterdam, welke gemeentelijke instellingen beide gelegen zijn in den tuin van het Genootschap en gehuisvest zijn in gebouwen, die oorspronkelijk aan het Genootschap behoorden, is een ongezochte aanleiding eenige niet algemeen bekende feiten te memoreeren uit de ontwikkelingsgeschiedenis der Amsterdamsche combinatie: zoölogisch laboratorium, zoölogisch museum en zoölogische tuin. Artikel 1 der eerste Wet van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, „goedgekeurd en gearresteerd” den 20sten Maart 1839, luidde:

Bijdragen tot de dierkunde

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Sunier, A. L. J. (1949). Enkele wetenswaardigheden uit de ontwikkelingsgeschiedenis der Amsterdamsche conbinatie: zoologisch laboratorium, zoologisch museum en zoologische tuin. Bijdragen tot de dierkunde, 28(1), 10–19.