Na de „CATALOGUS DER BIBLIOTHEEK VAN HET KON. ZOOL. GEN. NATURA ARTIS MAGISTRA” samengesteld door G. JANSE, uitgegeven 1881 en het artikel van R. T. MAITLAND: Ontstaan, ontwikkeling en bloei van het Kon. Zool. Gen. „Natura Artis Magistra” 1888, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan, waarin op pag. 22 gewezen wordt, op de grootte der bibliotheek en op eenige kostbare en zeldzame werken, is over deze weinig bekende, doch belangrijke, merkwaardige en rijke bezitting van N. A. M. zelden geschreven. Hier en daar wordt in de literatuur door bezoekers van den tuin ook iets over de boekerij vermeld; iets meer staat soms in een voorrede van het werk van hen, die korteren of langeren tijd in N. A. M. gewerkt hebben. Zoo bijv. C. G. GIEBEL in zijn Thesaurus Ornithologiae 1872, op pag. VII. N. A. M. bezit een doorschoten exemplaar met eigenhandige aanteekeningen van den schrijver.

Bijdragen tot de dierkunde

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Scheffer, J. A. (1939). De tentoonstelling van boeken, teekeningen en andere voorwerpen uit de bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra”, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap. Bijdragen tot de dierkunde, 27(1), 115–163.