Door het Bestuur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra aangezocht zijnde tot het leveren, als bouwstof voor de Bijdragen tot de Dierkunde, van eenige nieuwe of opmerkenswaardige soorten van Zoogdieren en Vogelen, uit onze overzeesche bezittingen bij het Leidsche Museum ontvangen, beantwoord ik volgaarne aan den van wege de Leden dier vereeniging uitgedrukten wensch, door hun tot dat einde, als eerste bijdrage, de beschrijving aan te bieden van eenige nieuwe soorten van hoenderachtige vogels, welke wij aan den ijver van den Heer PEL, ter kuste van Guinea, te danken hebben.