Tijdens het project om van alle Noord-Europese vlinders de DNA-barcode te bepalen, zijn bij Phalonidia manniana, in voornamelijk Scandinavisch materiaal, twee clusters gevonden. Bij verder morfologisch onderzoek zijn constante verschillen gevonden in het uiterlijk en de mannelijke en vrouwelijke genitaliën, die het DNA-onderzoek ondersteunen. Uit kweekresultaten werden vervolgens aanvullende gegevens bekend over een verschillende levenswijze van de twee clusters. Mutanen en collega’s concluderen dat het hier gaat om twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana. Beide soorten blijken in Nederland voor te komen. Op basis van onderzoek in enkele collecties hebben we de Nederlandse verspreiding in beeld gebracht. Verder vermelden we enkele interessante buitenlandse waarnemingen. Door middel van afbeeldingen van de imago’s en genitaliën hopen wij verder onderzoek van de Nederlandse situatie te bevorderen. Ook hebben wij de DNA-barcode van het Nederlandse materiaal vergeleken met die van het Scandinavisch materiaal.

, ,
Entomologische berichten
Staff publications

Groenen, F., Huisman, K. J., & Doorenweerd, C. (2013). Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana (Lepidoptera: Tortricidae). Entomologische berichten, 73(5), 191–196.