St.-Helena, waar Napoleon zijn einde vond, is maar een klein eiland. Toch ontwikkelde zich er in de loop van de evolutie een aantal merkwaardige eilandvormen, zowel bij de planten als de dieren. Helaas zijn er daarvan verloren gegaan door ernstige fauna- en floravervalsing.