Een eenvoudige, rijk geillustreerde tabel voor de wolzwevers van Nederland

Diptera, Bombyliidae, identification, Mythicomyiidae, tabel, key
EIS - Nederland, Leiden
Staff publications

Smit, J.T. (2013). Veldtabel wolzwevers van Nederland (Bombyliidae & Mythicomyiidae). EIS - Nederland, Leiden.