Sluipvliegen vormen een soortenrijke groep, waarvan de larven leven in andere insecten. Veel soorten zijn gebonden aan vlinderrupsen. In dit artikel worden zes nieuwe soorten sluipvliegen voor Nederland gemeld. Hiermee komt het totaal aantal Nederlandse soorten op 331. Daar is dan de vondst van de bijzondere wantsenparasiet Trichopoda pennipes niet bijgeteld. Hiervan wordt aangenomen dat het een incidentele import betreft.