Sinds kort is bekend dat de borstelworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal voorkomt. Dit is de eerste vondst van deze Noord-Amerikaanse soort in Nederland en voor Europa de eerste buiten de Oostzee en de estuaria van de Elbe en de Weser (Duitsland). In dit artikel worden de morfologische verschillen met de verwante M. viridis besproken, evenals de problemen met de naamgeving in de literatuur.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

van Moorsel, G. W. N. M., Tempelman, D., & Lewis, W. (2010). De Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta in het Noordzeekanaal (Polychaeta: Spionidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 34, 45–54.