Bestudering van materiaal uit enkele Alterra-projecten leverde negen soorten mosmijten op die nog niet waren opgenomen in de recent gepubliceerde Nederlandse naamlijst. Het totaal aantal soorten voor Nederland komt hiermee op 327.