Kennelijk was 2010 een goed jaar voor nieuwe sprinkhanen en krekels in ons land, want na de vondst van de kiezelsprinkhaan op 18 juli 2010 (zie elders dit nummer) werd op 19 augustus de krekel Eumodicogryllus bordigalensis voor het eerst in Nederland gevonden. Op een verlaten spoorterrein bij Ede werd het opvallende geluid gehoord en nader onderzoek liet zien dat er een populatie van enkele tientallen dieren aanwezig was. De soort komt vooral voor in Zuid-Europa, maar de laatste jaren zijn er diverse vindplaatsen in Midden-Europa bekend geworden. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe plekken bereikt worden.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Bouwman, J. H. (2010). De spoorkrekel Eumodicogryllus bordigalensis nieuw voor Nederland (Orthoptera: Gryllidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 34, 11–16.