De kiezelsprinkhaan is een vrij grote veldsprinkhaan, met lichtblauwe achtervleugels, die zichtbaar worden als het dier opvliegt. De soort duikt de laatste jaren op steeds meer plekken op in Noordwest-Europa. Op 18 juli 2010 werd de eerste kiezelsprinkhaan voor Nederland ontdekt, op een verlaten spoorwegterrein in Rotterdam. De populatie was vrijwel meteen verdwenen, want het terrein ging al snel op de schop. Alert geworden sprinkhaanonderzoekers waren inmiddels elders in het land ook op zoek en er werden populaties aangetroffen op de Maasvlakte en op spoorterreinen bij Arnhem, Molenhoek en op een andere plek in Rotterdam. De kiezelsprinkhaan lijkt dus vaste voet aan de grond te hebben in ons land.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Grutters, M. A. J., Versijde, R., Bakker, W. H., Groenendijk, D., & Bouwman, J. H. (2010). Nieuwkomer op het spoor: de kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans in Nederland (Orthoptera: Acrididae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 34, 1–10.