Van de esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina waren tot 1990 slechts weinig waarnemingen bekend. Aan de belangrijkste voedselplant kon dat niet liggen want veldesdoorn is overal veelvuldig aangeplant en verwilderd. Sinds 1990 wordt de soort in de zuidelijke helft van het land steeds meer waargenomen; een ontwikkeling die ook in het aangrenzende België niet onopgemerkt is gebleven. Waarschijnlijk speelt het warmere klimaat hierbij een belangrijke rol. De verwachting is dat de soort zich de komende jaren ook boven de grote rivieren sterk zal gaan uitbreiden.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Post, F. A. H. E. (2010). Herontdekking en uitbreiding van de esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina door klimaatopwarming (Lepidoptera: Notodontidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 33, 13–20.