Uit Nederland zijn ruim 200 soorten springstaarten bekend, maar er zijn nog veel nieuwe soorten te verwachten. Deze verwachting is vooral gebaseerd op meldingen van springstaarten uit Denemarken, Duitsland en België, in biotopen die ook bij ons te vinden zijn. In de winter van 2007 werd op een ruderaal terrein in Westzaan Bilobella braunerae ontdekt, een nieuwe soort (en nieuw genus) voor ons land. In dit derde artikel in de serie springstaarten van Nederland worden de twee verwante genera Bilobella en Neanura geïntroduceerd, waarbij de nieuwe soort wordt behandeld. Met de determinatiesleutel zijn de Nederlandse soorten uit de subfamilie Neanurinae, plus de verwachte soorten op naam te brengen.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Berg, M. P. (2009). De springstaarten van Nederland: het genus Bilobella, nieuw voor de fauna, en Neanura (Hexapoda: Entognatha: Collembola). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 31, 101–112.