Als voorbereiding op een samenvattende publicatie over de Nederlandse prachtkeverfauna werd een grote hoeveelheid materiaal van deze keverfamilie uit openbare collecties en een aantal privéverzamelingen bewerkt. Hierbij werden twee soorten ontdekt die niet op de lijst van inlandse prachtkevers stonden: Anthaxia godeti en Trachys scrobiculatus. De eerste soort werd in 1938 al herkend, maar later als synoniem van A. quadripunctata beschouwd en weer afgevoerd. Hoewel Anthaxia godeti vroeger minder zeldzaam blijkt te zijn geweest dan de nauwverwante A. quadripunctata, moet de soort inmiddels als verdwenen worden beschouwd. Trachys scrobiculatus bleek onlangs in twee exemplaren in Zuid-Limburg verzameld. Naar aanleiding van recente vangsten van Buprestis novemmaculata dient de status van deze soort aangepast te worden van geïmporteerd in ingeburgerd.

, , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Vorst, O., Heijerman, T., Teunissen, D., & Keijl, G. (2009). Nieuws over de Nederlandse prachtkevers (Coleoptera: Buprestidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 31, 25–34.