Motmuggen zijn kleine mugjes, die vaak in de buurt van bebouwing worden gevonden. Verschillende algemene soorten motmuggen ontbreken nog op de Nederlandse soortenlijst. Eén daarvan is Psychoda surcoufi, een relatief opvallende motmug die vaak voorkomt in tuincompost. Deze soort is in 2009 op verschillende plaatsen in Nederland gevonden in een compostvat en op licht. In totaal zijn nu 50 soorten motmuggen uit Nederland bekend, maar er is nog veel nieuws te verwachten.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Boumans, L. (2009). Psychoda surcoufi, een motmug van compost, nieuw voor Nederland (Diptera: Psychodidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 31, 11–16.