In Nederland komen steeds meer exotische insecten voor. Vooral soorten die als larve in planten leven hebben een goede kans om geïmporteerd te worden. De larven van boorvliegen leven in stengels, bladeren en vruchten en worden dan ook veel met plantenmateriaal verplaatst. Ze vormen een economisch belangrijke groep omdat sommige soorten schade aanrichten in de fruit- en sierteelt. In dit artikel worden enkele Afrikaanse boorvliegen gemeld die recent in Nederland ingevoerd zijn.