Alle in Nederland vastgestelde diergroepen worden hieronder kort besproken met de volgende standaardindeling: WETENSCHAPPELIJKE NAAM - NEDERLANDSE NAAM Korte karakterisering van de diergroep. NL - Het aantal in Nederland vastgestelde soorten, de hoeveelheid daarvan die niet echt inheems is, en eventueel het aantal alleen uit ons land bekende soorten en het aantal (nog) te verwachten soorten (d.w.z.: waarschijnlijk in Nederland aanwezig, maar nog niet ontdekt), met bronnen. Eventueel zijn de bij ons soortenrijkste deelgroepen (meestal families) vermeld of is een overzicht van de groep in tabelvorm toegevoegd. VERANDERINGEN - Informatie over toe- of afname van het aantal soorten en de (mogelijke) oorzaken daarvan. Melding van in Nederland uitgestorven soorten (indien bekend), maar ook voor- of achteruitgang van andere soorten, met opgave van bronnen. diversiteit Opgave van de gebieden in Nederland waarbinnen het grootste soortenaantal (de grootste diversiteit) optreedt. MILIEU - Korte omschrijving van de milieutypen waarin de groep in Nederland voorkomt, waarbij zee, zoet en brak water, terrestrisch en parasitair als hoofdtypen gelden. dichtheden Indien bekend opgave van maximaal vastgestelde soortenaantallen en individuenaantallen per oppervlakte- of volume-eenheid, bij voorkeur gebaseerd op Nederlandse bronnen, soms op buitenlandse. WERELD - Opgave van een recente telling of schatting van het totaal aantal beschreven soorten met referentie. DETERMINATIE - Per diergroep wordt een selectie gegeven van de meer toegankelijke determinatieliteratuur. Tijdschriftartikelen zijn slechts in beperkte mate opgenomen. Bekende series met veel goede determinatiewerken zijn de wetenschappelijke mededelingen van de KNNV, Synopses of the British Fauna (alleen ongewervelden, geen insekten), Tierwelt Deutschlands, en Tierwelt der Nord- und Ostsee. Speciaal voor insekten zijn er de Handbooks for the Identification of British Insects en Fauna Entomologica Scandinavica. Uitgebreidere overzichten van determinatieliteratuur per diergroep geven Sims (1980a en b*), Hollis (1980*), Sims et al. (1988*) en Tolkamp (1984*). Naar de algemene verwijzingen hierboven wordt verwezen met een asterisk*. De overige verwijzingen worden per diergroep gegeven. Inleidende determinatietabellen: Stresemann et al. (1983-1992*), Schaefer (1992*). Zeefauna: Campbell (1994*), De Ruijter & Schoenmaker (1989*), Hayward & Ryland (1990*). Brakwater: Barnes (1994*). Zoet water: Fitter & Manuel (1986), Macan (1959), Koopmans (1991*). Parasieten en commensalen van mens en huisdier: Walker (1994*), Lane & Crosskey (1993*), Weidner (1982*). Insekten en geleedpotigen algemeen: Chinery (1988*), Joosse et al. (1972*), Naumann (1994*), Bellmann (1991*), Kühlmann et al. (1993), Van Frankenhuyzen (1992*, plagen in fruitteelt). VERSPREIDING - Opgave van literatuur met gegevens over de verspreiding in Nederland.

, , , ,
E.J. van Nieukerken (Erik) , A.J. van Loon
Nationaal Natuurhistorisch Museum [etc.], Leiden
Staff publications

Koomen, P., van Nieukerken, E., & Krikken, J. (1995). Het Nederlandse dierenrijk. In E. van Nieukerken & A. J. van Loon (Eds.), Biodiversiteit in Nederland (pp. 75–140). Nationaal Natuurhistorisch Museum [etc.], Leiden.