Tussen 1840 en 1990 zijn 73 plantesoorten uit Nederland verdwenen (tabel 3); daarnaast zijn in de laatste 25 jaar 14 soorten teruggevonden die als verdwenen werden beschouwd (tabel 4). Het aantal verdwijnende soorten is vanaf 1920 min of meer constant in de tijd: ca. 20 soorten per 20 jaar. Ook recent is er geen toename van het aantal verdwenen soorten geconstateerd, dit ondanks de toename van de bedreiging van veel biotooptypen. De studie toont aan dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen het areaaltype van de soort en de kans op verdwijnen. Soorten met een voorpost-areaal en met een marginaal areaal hebben een veel grotere kans te verdwijnen dan soorten met een centraal of subcentraal areaal; het verdwijnen van zulke soorten is een natuurlijk proces.

, , , ,
E.J. van Nieukerken (Erik) , A.J. van Loon
Nationaal Natuurhistorisch Museum [etc.], Leiden
Staff publications

van der Meijden, R., & Gillis, J. E. M. (1995). De samenstelling van de Nederlandse flora gerelateerd aan de kans op uitsterven (verdwijnen) van plantesoorten in de 20ste eeuw. In E. van Nieukerken & A. J. van Loon (Eds.), Biodiversiteit in Nederland (pp. 29–42). Nationaal Natuurhistorisch Museum [etc.], Leiden.