Met de populaire term biodiversiteit wordt verwezen naar de enorme vormenrijkdom die het leven kenmerkt, van genen en eiwitmoleculen tot soorten van organismen en levensgemeenschappen. De huidige biodiversiteit is het resultaat van een zeer onregelmatig, principieel onvoorspelbaar evolutionair proces, gekarakteriseerd door tal van extreem asymmetrisch verlopende ontwikkelingen. Het toeval speelt bij de evolutie een belangrijkere rol dan regels en wetmatigheden. Naast het ontstaan van nieuwe vormen, is ook het verdwijnen, uitsterven, door geleidelijke verandering of letterlijk, min of meer incidenteel of catastrofaal, steeds een wezenlijke factor geweest. Dit kan en mag evenwel geen argument zijn om het actuele, massale uitsterven onder menselijke invloed als een ‘natuurlijk gebeuren’ te bagatelliseren. Een regeneratie van de biodiversiteit, volgend op een massaal uitsterven, is ongetwijfeld ook dit keer mogelijk, maar zal naar menselijke maatstaven heel lang duren, te lang.

, , , ,
E.J. van Nieukerken (Erik) , A.J. van Loon
Nationaal Natuurhistorisch Museum [etc.], Leiden
Staff publications

Gittenberger, E. (1995). Wat is biodiversiteit?. In E. van Nieukerken & A. J. van Loon (Eds.), Biodiversiteit in Nederland (pp. 5–14). Nationaal Natuurhistorisch Museum [etc.], Leiden.