Nieuwe en zeldzame waarnemingen van kokerjuffers in Nederland (Trichoptera) Sinds de lijst van uitgestorven en bedreigde kokerjuffers is gepubliceerd zijn er diverse nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden. Deels zijn deze aanwinsten het gevolg van een groeiende interesse van onderzoekers voor kokerjuffers, maar daarnaast is het ook het gevolg van gericht verzamelen van adulte kokerjuffers in onderbemonsterde habitats. Verder dragen nieuwe inzichten en veranderingen in de taxonomie hieraan bij. Ook de verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit van de Nederlandse rivieren, alsmede klimaatsfactoren hebben bijgedragen aan toename en het herstel van de Nederlandse kokerjuffers.

, ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Wiggers, R., van den Hoek, T.-H., van Maanen, B., Higler, L. W. G., & van Kleef, H. (2006). Some rare and new caddis flies recorded for the Netherlands (Trichoptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 25, 53–68.