Een voorspellend verspreidingsmodel voor de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv is het huidige voorkomen en de biotoopvoorkeur van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus onderzocht. Om informatie te krijgen over de mogelijke verspreiding van deze Habitatrichtlijn-soort is een voorspellend verspreidingsmodel gemaakt. Het beste model is gebaseerd op de aanwezigheid van tien met G. bilineatus geassocieerde plantensoorten en het elektrisch geleidingsvermogen van het water. Met behulp van dit model en de sterke associatie van de soort met laagveenbodems zonder toplaag van zand of klei is de kans op voorkomen per kilometerhok in Nederland berekend. Dit laat onder meer zien dat G. bilineatus in Noord-Nederland waarschijnlijk veel wijder verspreid voorkomt dan tot op heden bekend is.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Sierdsema, H., & Cuppen, J. G. M. (2006). A predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 24, 49–54.