De verspreiding van de invasieve hooiwagen Dicranopalpus ramosus in Nederland (Arachnida: Opiliones) De hooiwagen Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909) werd in 1993 voor het eerst in Nederland waargenomen. In deze bijdrage worden alle sindsdien bekend geworden vindplaatsen gebundeld. Wij concluderen dat de soort vrijwel geheel Nederland heeft gekoloniseerd, misschien het noordoosten uitgezonderd. De soort wordt vaak gezien op muren van gebouwen, in tuinen, parken en bermen. Aangezien deze karakteristieke soort ook door niet-entomologen gemakkelijk te herkennen is en op muren eenvoudig opgemerkt wordt, is het voorkomen in meer natuurlijke habitats hoogstwaarschijnlijk onderschat. We verwachten dat D. ramosus zich in de Atlantische klimaatzone verder naar het noorden zal uitbreiden, zeer waarschijnlijk binnenkort al tot in Denemarken.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Noordijk, J, Wijnhoven, H, & Cuppen, J.G.M. (2007). The distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 26, 65–68.