Daar het materiaal, aanwezig in het Rijksmuseum in hoofdzaak bestaat uit de collectie Snellen van Vollenhoven, dus bevat het grootste deel van het materiaal dat aan diens publicaties in de „Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland", het „Tijdschrift voor Entomologie" benevens in een aantal verslagen van vergaderingen der Nederlandsche Entomologische Vereeniging ten grondslag ligt, leek het mij wel van belang omtrent de herziening van dit materiaal, waartoe ik in de gelegenheid was, een en ander te publiceeren. Vooreerst volgt hier een opsomming van de soorten, die in de collecties onder juisten naam aanwezig waren en die dus in deze oudere publicaties juist, zij het dan ook vaak onder een thans niet meer gebruikelijk synonym, waren vermeld.1) Grypotes puncticollis H.-S. 2e Naamlijst. (Jassus.) Thamnotettix subfusculus Fall. „ „ „ Euscelis argentatus F. „ „ „ Deltocephalus ocellaris Fall. „ „ „ Deltocephalus striatus L. 2e Naamlijst. (Jassus.) Graphocraerus ventralis Fall. „ „ „ Eupelix producta Germ. „ „ „ cuspidata F. Bouwstoffen; 2e Naamlijst. Aphrodes bicinctus Schrk. Bouwstoffen, (Acocephalus costatus Pz.); 2e Naamlijst, (Acocephalus rusticus F.) „ bifasciatus L. Bouwstoffen, (Acocephalus.); 2e Naamlijst, (Acocephalus.) Ledra aurita L. Bouwstoffen; 2e Naamlijst; Versl. 11e Win-