De hier volgende berichten van waarneming van geringde vogels werden door mij in 1929 ontvangen. Wederom zijn talrijke interessante gevallen te vermelden, dank zij de medewerking van zoo velen, aan wie ik hier openlijk dank breng. Bij voortduring beveel ik ons ringonderzoek in aller medewerking aan en houd ik mij steeds aanbevolen voor mededeeling van elk geval van waarneming van een geringden vogel, ook van die, die met een door een buitenlandsch station verstrekten ring gemerkt zijn. Schollevaar [Phalacrocorax carlo subcormoranus (Brehm)]. Ringnummer 55238, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 21 Mei 1927 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 17 Januari 1929 doodgevonden te Vaugneray, Rhône, 14 K.M. van Lyon, Frankrijk. Berichtgever de Heer M. Gonnard, Vaugneray, Frankrijk. — 57208, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 21 Mei 1927 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 15 Februari 1929 gevangen in den omtrek van Locarno aan het Lago Maggiore, Zwitserland. Berichtgevers Prof. A. Giugni Polonia, Locarno en Dr. E. Moltoni, Milaan. — 58519, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 26 Mei 1928 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 11 Februari 1929 geschoten aan het meer van Tunis, Noord-Afrika. Bericht in „Le Chasseur français" van April 1929. —58528, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 26 Mei 1928 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 9 April 1929 gevangen te Reeuwijk. Berichtgever de Heer C. v. d. Starre, Reeuwijk. — 58620, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 11 Juli 1927 door de Goudsche