Het eerste gedeelte van de berichten omtrent waarneming van geringde vogels, die gedurende het jaar 1932 bij 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ingekomen zijn, wordt in de hierna volgende lijst vermeld. Het ringonderzoek neemt in de laatste jaren belangrijk toe en steeds verleenen meerdere medewerkers uit alle deelen van ons land hunne gewaardeerde hulp. Aan al degenen, die aan het ringonderzoek hebben deelgenomen, zoowel ringers als berichtgevers, betuig ik wederom veel dank; in de toekomst wordt eveneens hunne hulp op hoogen prijs gesteld en ik hoop dan ook ten zeerste, dat zij deze willen blijven verleenen. Schollevaar [Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm)]. Ringnummer 42306, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 18 Juni 1924 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; begin December 1932 geschoten aan het zuidelijk deel van het meer van Tunis, Afrika. Berichtgever de Heer H. Heldt, Salammbô, Tunis. — 55211, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 4 Mei 1927 door Mr. Fr. Haverschmidt als nestjong; 28 October 1932 gevangen te Cagliari, Sardinie, Italie. Berichtgever de Vice-Consul der Nederlanden in Milaan, namens Comitato Ornitologico Venatorio, Milaan. — 57221, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 21 Mei 1927 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 28 April 1932 doodgeslagen te Drimmelen (N.-Br.). Berichtgever de Heer C. van der Starre, Reeuwijk. — 57222, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 21 Mei 1927 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; begin December 1932 geschoten aan het zuidelijk deel van het meer van Tunis, Afrika. Berichtgever de Heer H. Heldt, Salammbo, Tunis.