De Oostkerk te Middelburg werd als protestantse kerk gebouwd van 1647 tot 1667. Het is een achthoekige koepelkerk in klassicistische barokstijl, waaraan achtereenvolgens de architecten Pieter Post, Bartholomeus Drijfhout, Aart van 's-Gravesande en Louis Jolijt gewerkt hebben. De kerk werd ingewijd op 6 juli 1667 (Ozinga, 1929; Van Swigchem, 1967; Van Benthem Jutting, 1968; Janse, 1969). Binnen in de kerk, geheel verscholen achter het orgel, bevinden zich twee grote wapenborden: één van burgemeester Reynyer van der Beke (1657) en één van burgemeester Jacob de Kuiser (1656) 1). Het tegenwoordige orgel werd in 1784 gemaakt door W. Lotens en J. Reichner (Janse, 1969: 73), maar het had een voorganger van veel kleiner afmeting, zodat te voren de twee wapenborden wèl goed zichtbaar waren van de kerkruimte uit. Door hun verborgen plaatsing zijn beide wapenborden in de Franse tijd in 1798 ontsnapt aan de verwijdering van dergelijke tekenen van het oude bewind. Beide wapenborden zijn in witte kalksteen gebeeldhouwd; de beeldhouwer is niet bekend. Dat van burgemeester Van der Beke blijft hier verder buiten beschouwing. Het wapenbord van Jacob de Kuiser (hoog 130, breed 145 cm) wordt aan elke zijde gesteund door een mollig engeltje, dat uit een soort hoorn des overvloeds bloemen en vruchten laat neerdalen. Het eigenlijke schild is ovaal. Zijn achtergrond is rood geschilderd en door een witte, geprofileerde dwarsbalk in tweeën verdedd. Boven de dwarsbalk zijn twee, er onder één Jacobsschelp (Pecten jacobaeus) gebeeldhouwd, alle drie wit en zodanig ge-