INHOUD 1 . Inleiding................ 3 2. lets over de levenswijze van graafwespen ............... 5 3. Materiaal................ 6 4. Verder onderzoek ............ 10 5. Systematische lijst van de Nederlandse Sphecidae................ 11 6. Verspreidingskaarten .......... 13 7. Literatuur............... 88 8. Samenvatting.............. 90 9. Summary................. 90 10. Bijlagen................ 91 1 1. Index.................. 94 1. INLEIDING Het voor U liggende werk behandelt de verspreiding in Nederland van een groot aantal soorten in ons land voorkomende graafwespen. Van deze groep der Sphecidae zijn de volgende subfamilies opgenomen: Ampulicinae, Sphecinae, Philanthinae, Nyssoninae, Mellininae, Astatinae en van de Larrinae de Tachytini, de Miscophini en de Trypoxylonini. Het belangrijkste onderdeel vormen de verspreidingskaarten, met daarbij een korte beschouwing

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Lefeber, B. V. (1979). Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae p.p.). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 2, 3–95.