INHOUD 1 . Inleiding................ 3 2. lets over de levenswijze van graafwespen ............... 5 3. Materiaal................ 6 4. Verder onderzoek ............ 10 5. Systematische lijst van de Nederlandse Sphecidae................ 11 6. Verspreidingskaarten .......... 13 7. Literatuur............... 88 8. Samenvatting.............. 90 9. Summary................. 90 10. Bijlagen................ 91 1 1. Index.................. 94 1. INLEIDING Het voor U liggende werk behandelt de verspreiding in Nederland van een groot aantal soorten in ons land voorkomende graafwespen. Van deze groep der Sphecidae zijn de volgende subfamilies opgenomen: Ampulicinae, Sphecinae, Philanthinae, Nyssoninae, Mellininae, Astatinae en van de Larrinae de Tachytini, de Miscophini en de Trypoxylonini. Het belangrijkste onderdeel vormen de verspreidingskaarten, met daarbij een korte beschouwing

Insecta, Hymenoptera, Sphecidae, graafwespen, atlas, verspreiding, Nederland
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Lefeber, Br.V. (1979). Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae p.p.). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 2, 3–95.