In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chironomidae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). Tanypodinae Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het enige goede verschilkenmerk (vleugeladering) binnenkort publiceren. De larvale determinatiekenmerken, zoals in Nederland gebruikt, zijn korrekt. Als T. punctipennis gedetermineerde imagines kunnen ten dele tot T. kraatzi behoren. In de exuviae-tabel van Langton (1984) komt Tanypus Pe 1 overeen met T. punctipennis, Tanypus Pe 2 met T. kraatzi (en waarschijnlijk grotendeels met T. vilipennis). Conchapelopia. De larven van dit genus zijn volgens Fittkau & Roback (1983) aan de palpus maxillaris te onderscheiden van verwante genera. Ablabesmyia. Volgens Fittkau & Roback (1983: fig. 5.1) zouden de palpi maxillares van A. monilis en A. longistyla anders moeten zijn dan door mij getekend (vrijwel andersom). Fittkau zelf is hiervan echter niet overtuigd; hij vermoedt, dat tenminste een vierde soort in het spel is. Ook determinaties van poppen leveren nogal eens problemen op. Voorlopig is het verstandig, de bestaande tabellen te blijven gebruiken en rekening te houden met tegenstellingen tussen determinaties van larven, poppen en imagines. De verschillen in kopgrootte

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Moller Pillot, H. K. M. (1990). Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie van Chironomidae. Nederlandse Faunistische Mededelingen, 1(C), 86–87.