INHOUD Inleiding.................... 3 Het analyseren van braakballen.............. 7 Het instrumentarium................. 11 Het opmeten van de zoogdierschedel............. 13 Tabellen voor het determineren van de schedelresten........ 24 a. Tabel voor het onderscheiden van bovenkaken......... 25 b. Tabel voor het onderscheiden van onderkaken......... 30 Systematisch overzicht van de in braakballen aangetroffen zoogdieren .... 36 Samenvatting in het Engels (Summary)............ 55 Tabellen van schedelmaten................ 57-58 Geciteerde literatuur................. 59 Register op de zoogdiernamen.............. 62 INLEIDING Het is ruim dertig jaar geleden dat Schreuder (1931, pp. 179-182) in het tijdschrift „De Levende Natuur" haar „Tabel tot het bepalen van de soorten der muisachtigen (Muridae) voorkomend in uileballen" publiceerde. Twee jaar later verscheen in hetzelfde tijdschrift de „Tabel tot het bepalen van de insecteneters voorkomende in uileballen" samengesteld door [Böhmers en] Van Bemmel (1933, pp. 312-314). Beide tabellen werden door IJsseling en Scheygrond (1943, pp. 150-152; 157-16o; 1950, pp. 148-150; 155-157) in de twee edities van hun boek „De zoogdieren van Nederland" overgenomen. Het is onbetwistbaar dat deze tabellen van grote betekenis zijn; zij hebben er niet alleen veel toe bijgedragen om de aandacht te vestigen op het belang van het analyseren van braakballen voor de zoogdierfaunistiek van ons land,