Balanus tintinnabulum is een grote (tot 15 cm hoge), vrij bont gekleurde zeepok, die in de tropen van de gehele wereld voorkomt en vooral bekend is door het feit dat zij zich vaak op scheepswanden vasthecht en zo tot ver buiten haar oorspronkelijk gebied vervoerd wordt. Met de veel kleinere Balanus amphitrite Darwin behoort Balanus tintinnabulum tot de best bekende zeepokken soorten die vastzittend op schepen gevonden worden. Bij beide soorten is het middelste gedeelte van elk der zes wandstukken voorzien van fel paarsrode overlangse banden, die de dieren een zeer fraai uiterlijk geven, waardoor zij ook vroeger vaak in de verzamelingen van curiositeiten liefhebbers gevonden werden. Vooral de grotere B. tintinnabulum werd vaak in deze kabinetten aangetroffen. Hij werd soms met de zeer toepasselijke naam Zeetulp aangeduid. Hoewel niet tot de inheemse fauna van Nederland behorend, is B. tintinnabulum hier vele malen aangetroffen, hetzij aangespoeld, hetzij op uit de tropen komende schepen. De oudst bekende opgave van de soort uit Nederland dateert van 1764. Een manuscript uit die tijd, eigendom van C. J. Baron Schimmelpenninck van der Oye, geeft een uitstekende afbeelding van het dier en bevat de volgende aantekeningen : „Den 8 November 1764 is tussen Zandvoort en Wijk op Zee gestrant en barkentijη schip genaamt Het Guinees Welvaaren, koomende van St. George d'Elmina in Africa, voor de West-indise Comp: ter Kamer Amsterdam. Geladen met olifant's tanden en rood hout. De Equipage bestond uijt 21 Man waarvan 2 verdronken zijn en een waarschijnlijk door schrik en elende gestorven is. Aan dit schip waaren in groote meenigte vastgehegt, de bovenstaande schaalvissen of