INLEIDING Dit derde artikel in de reeks „Fauna van de wateren in Meijendel" geeft een overzicht van de ons bekende gegevens betreffende waterkevers uit dit duingebied tussen Den Haag, Wassenaar en het Wassenaarse Slag. De volgende families worden hierin behandeld: Hygrobiidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Dryopidae en Curculionidae. Hoewel de gegevens van het door ons van 1969 tot 1977 uitgevoerde onderzoek zo omvangrijk zijn dat een vergelijking met de slechts schaarse oude gegevens zeer moeilijk is, hebben wij toch getracht deze oude gegevens te achterhalen en het oude materiaal op te sporen. In de soortenlijst worden enige aantekeningen over het voorkomen en de oecologie in Nederland geplaatst. Veel van deze gegevens komen uit ervaringen die wij opdeden bij vele verzameltochten in Nederland. De eerste van ons bewerkt bovendien de Dytiscidae van Nederland, zodat een grote hoeveelheid informatie over verspreiding en oecologie uit dit nog niet gepubliceerde onderzoek komt. De volgende personen willen wij graag voor hun medewerking bedanken: drs. J. Krikken (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden), dr. J. P. Duffels en B. Brugge (Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam) en W. J. Kuijper, die ons materiaal ter beschikking stelden. De heren dr. S. Parma en A. C. M. van Dijk danken wij voor het verstrekken van hun gegevens. Voor de hulp bij enkele determinaties danken wij drs. A. L. van Berge Henegouwen en drs. J. M. B. de Groot. Prof. dr. K. Bakker en Prof. dr. J. T. Wiebes, die onze respectievelijke werkleiders bij het onderzoek